Arquitectura
Els oferim serveis d'arquitectura. Obres de nova construcció i reformes habitatges, inspeccions Tècniques d'Edifici, i cèdules d'habitabilitat.
Enginyeria
Els Oferim projectes de instal·lacions; Eléctriques, de climatització, de gas, d'aigua. Llicencies i comnicacions d'activitats, tant industrials com comercials. Medi ambient.
Gestió Vehicles
Realitzem Fitxes Tècniques Reduïdes de característiques de tot tipus de vehicles; cotxes de importació, motocicletes, camions, etc. Assessoraments i expedients tècnics de construccions de màquines. Marcatge CE.