Jordi Masip Oronich

Jordi Masip Oronich

Manager

Enginyer industrial, col·legiat número 12.428 pel Col·legi Oficial d’Enginyers de Catalunya, Demarcació de Lleida. Realitzant projectes d’enginyeria i direccions d’obra des de l’any 2001.

Professor associat en instal·lacions elèctriques i de climatització, del màster d’Enginyeria Industral, i d’equips d’obra i instal·lacions del Grau d’Arquitectura Tècnica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida des de setembre de 2008.

Expert en formació ocupacional, en fred industrial, climatització i instal·lacions elèctriques (automatització) al CIFO de Lleida des de setembre de 2002.